Wat is integere communicatie?

Informatie over Bureau Integriteitszorg De Achterhoek
Integriteit: een kwestie van communicatie

We hebben ethiek op de werkvloer nodig. Voor de vitaliteit en veiligheid van medewerkers, voor het vinden en binden van nieuwe collega’s en voor een gedragen, integere organisatiecultuur. Communicatie en integriteit hebben alles met elkaar te maken.

Welke rol speelt communicatie bij een integere organisatie?
Communicatie speelt een sleutelrol bij integere organisaties.Met trainingen en eenmalige evenementen komt integriteit onder de aandacht van medewerkers. Maar vervolgens is het belangrijk dat die aandacht niet wegzakt. Om te beginnen moet ethiek als thema onder de aandacht van medewerkers komen. Meestal is het immers de top van de organisatie die in eerste instantie besluit dat integriteit een grotere rol moet spelen. Dit moet verteld worden aan de mensen op de werkvloer. Na eventuele trainingen of evenementen moet door middel van communicatie de boodschap blijvend worden herhaald en de aandacht vastgehouden worden. Dit vraagt om slim gebruik van de verschillende interne communicatiekanalen met terug-kerende rubrieken, een doorlopende discussie en duidelijke informatiebronnen. Dan moet je denken aan het personeelsblad en intranet, maar ook aan sociale media zoals Yammer.’

Wat is de boodschap die de top van de organisatie moet uitdragen en dus communiceren?
De top moet duidelijk maken dat ze het belangrijk vindt om moreel verantwoord te handelen.  De top van de organisatie heeft namelijk een invloedrijke voorbeeldrol op de medewerkers. Via communicatie kunnen topmensen uit de organisatie in communicatiemiddelen worden ingezet. Bijvoorbeeld door in het personeelsblad te laten zien hoe een prominent bestuurslid omgaat met dilemma’s. De nieuwjaarstoespraak is ook een goed moment om de gedeelde organisatie-ethiek te benoemen. Net als interviews, ook voor externe kanalen. Vertel de buitenwereld maar welke inspanningen de organisatie op ethisch gebied onderneemt. Dan zal de organisatie ook op die belofte worden afgerekend, die externe druk werkt motiverend voor alle medewerkers.’

Verantwoordelijkheid van de mensen zelf én de organisatie
Medewerkers zijn altijd verantwoordelijk voor hun eigen gedrag. Organisaties kunnen wel bepaald gewenst gedrag stimuleren. De juiste omstandigheden, normen en voorbeelden maken dat medewerkers eerder, makkelijker en met plezier het juiste doen. Daarbij is communicatieren en blijven communiceren essentieel. Daarom is het echt een verantwoordelijkheid van een organisatie om een integere organisatiecultuur dmv communiceren te stimuleren. Een organisatie die niet stuurt op integriteit probeert haar verantwoordelijkheid te ontlopen. Integriteit en communicatie  heeft ook te maken met elkaar aanspreken/feedback geven. Ook dat is aan te leren via de weg der gelijdelijkheid en via de "ik"-boodschap.